پانل دیپلمات

تولیدکننده انواع ساندویچ پنل سقفی و دیواری

کارخانه و دفتر فروش : شهرک صنعتی پرند،انتهای بلوار صنعتگران،بلوار خلیج فارس،نگهبانی شماره3،پلاک15،سوله شماره یک

تلفن : 65-56418661-021

تولید کننده انواع
ساندویچ پانل سقفی و دیواری از نوع پلی اورتان و پلی استایرن و انواع ورق شادولاین
002
POLYSTYRENE

Coil width: 1040/1040mm

Product width: 1000 mm

Panel thickness: 40-200 mm

Coil thickness: 0.4-0.7 mm

001
POLYSTYRENE

Coil width: 1250/1070mm

Product width: 1000 mm

Panel thickness: 50-200 mm

Coil thickness: 0.4-0.7 mm

003
POLYSTYRENE

Coil width: 1150/1040mm

Product width: 1000 mm

Panel thickness: 40-200 mm

Coil thickness: 0.4-0.7 mm

004
POLYURETHANE

Coil width: 1205/1070mm

Product width: 1000 mm

Panel thickness: 50-200 mm

Coil thickness: 0.4-0.7 mm

005
POLYURETHANE

Coil width: 1219/1070mm

Product width: 1000 mm

Panel thickness: 50-200 mm

Coil thickness: 0.4-0.7 mm

006
POLYURETHANE

Coil width: 1219/1070mm

Product width: 1000 mm

Panel thickness: 50-200 mm

Coil thickness: 0.4-0.7 mm

007
POLYURETHANE

Coil width: 1070/1070mm

Product width: 1000 mm

Panel thickness: 50-200 mm

Coil thickness: 0.4-0.7 mm